Хэлний сонголт :

(+976) 77118634 info@btl.mn

Инкотермс 2000,2010