Хэлний сонголт :

(+976) 88042633, 88029865 info@btl.mn

Инкотермс 2000,2010