Хэлний сонголт :

(+976) 88027365, 88044368 info@btl.mn

Инкотермс 2000,2010