Хэлний сонголт :

(+976) 77118634, 88042852 info@btl.mn

ОХУ-аас түүвэр ачаа

ОХУ-аас чингэлэг хүрэхгүй бага хэмжээний ачааг 10-14 хоногийн дотор шууд тээвэрлэн авчирна.

Оросоос чингэлэг, вагон, машинаар болон түүвэр ачаа тэвээрлэнэ.

Оросын Холбооны улсаас түүвэр ачаа тээвэрлэнэ.